Издаване на удостоверения за Дирекция "Социално подпомагане"

 Уважаеми родители, 

Информираме Ви, че във връзка с летния ваканционен период - удостоверения за Дирекция "Социално подпомагане" ще се издават в 3-дневен срок.

Фотоконкурс "Ваканционни истории"

Ученическият съвет при СУ "Димчо Дебелянов" стартира фотоконкурс "Ваканционни истории".

Участието е лесно - всеки желаещ трябва да направи снимка, която да показва лятна емоция и незабравим ваканционен момент.

Ако желаете да се включите в нашето приятно предизвикателство, моля отворете рубриката "Ученически съвет"

Национален конкурс "Моето ДЗИ"

Ученици от СУ "Димчо Дебелянов" взеха участие в Националния конкурс за детска рисунка "Моето ДЗИ", който се организира ежегодно от ЗК "ДЗИ". Един от десетте лауреати на конкурса е нашата ученичка - Елица Тонкова от 3а клас.

В конкурса за рисунка са взели участие над 1500 деца на възраст между 6 и 14 години от цялата страна. Целта на инициативата е да даде поле за изява на детското творческо въображение и развитие на познанията за безопасност на пътя.

Благодарим на Елица Тонкова за достойното представяне на нашето училище и й пожелаваме още много творчески изяви, грамоти и отличия.

Проект № BG16RFOP001-1.002-0001 „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“

Средно училище „Димчо Дебелянов" е включено в проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В тази връзка се предвижда да бъдат извършени редица строително-монтажни дейности в образователната институция с цел подобряване условията за провеждане на образователния процес.  

Проектът цели увеличаване дела на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура като се създадат по-добри, съвременни условия за обучение и грижи за деца и младежи. Предвидените интервенции ще се изпълняват съгласно инвестиционен проект, който отговаря на изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

Проектът е в пълно съответствие и с Дългосрочната национална стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020г. и с Конвенцията за правата на хората с увреждания, имащи за цел ефективното прилагане на политиката, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот. Предприемането на такива мерки ще повиши значително възможностите на икономически неактивното население, както и заетостта на хората със затруднена мобилност.

Ще се радваме, ако Вашият избор бъде нашето училище - СУ "Димчо Дебелянов"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Образованието е първият индикатор, който поставя Вашето  дете в силна позиция, извежда го от зоната на анонимността, осигурява му статута на успешен млад  човек. Образованието е необходимият темел, върху който децата ще градят. Здравина и стабилност са нужни за основата. И постоянство трябва да има.

 Педагогическата колегия и ръководството на СУ „Димчо Дебелянов” Ви уверяват, че имат волята, а и професионалните възможности  да работят с Вашите деца. Вие, уважаеми родители, вземате отговорните решения къде ще учат Вашите деца.

Каним Ви на ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА в нашето училище още тук и сега.

Признание

Съобщение - ДЗИ

Информация за провеждане на Държавните зрелостни изпити, сесия август - септември, може да намерите в рубриката "За ученици и родители"

Ваканция, здравей! Да играем безопасно!

На 8 юни учениците от Vа клас от СУ „Димчо Дебелянов“ представиха училището в  състезание - викторина "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!", организирано от Областна дирекция на МВР - Варна и Дирекция "Превенции" към Община Варна. Състезанието отбеляза началото на лятната ваканция на децата и е заключителен етап на Националната програма "Работа на полицията в училище". Целта му бе да популяризира превантивната работа на полицейските служители в училищата.

В продължение на два часа над 300 ученици от пети клас от 10 училища на територията на град Варна участваха в игрите на състезанието, като отговаряха на въпроси по законите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и за закрила на детето; работиха по тематична кръстословица, подреждане на пъзели (пътни знаци); отговаряха на зададени въпроси. Във всички игри помощници на учениците бяха инспекторите детска педагогическа стая и районните инспектори. За отлични знания и умения във викторината учениците бяха отличени с награди от Община Варна.

  Благодарим на инсп. Петличкова за оказаната методическа помощ.

Посещение на база на Военноморските сили

Учениците от IХ А и ХI А клас взеха участие в организираното от Община Варна и Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва  посещение на Пункт за базиране на ВМС – Варна. Посещението е част от програмата за патриотичното и военно-родолюбивото възпитание на учениците и младежите от училищата на територията на град Варна. Групата  разгледа наличните съоръжения, техниката и плавателните съдове на Военно-морските сили. Запозна се с навигационните уреди, командния състав и работата на екипажа. Посещението на Пункта за базиране на ВМС провокира интереса и любознателността на учениците към професията на моряка.

Отличени в конкурса „С очите си видях бедата”- Общински кръг

Четвъртокласници от СУ „Димчо Дебелянов” взеха участие в международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. В Общинския етап на конкурса на второ място бе класирана рисунката на Никол Данова от IVГ, а трета награда получи Елена Желева от IVГ клас с ръководител г-жа Диана Тонкова.

Творческото състезание е включено в календара за извънучилищните дейности на МОН с цел стимулиране на учебния процес за придобиване на знания и умения за действие при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Конкурсът за детска рисунка се провежда на общинско, областно и национално ниво.

Пожелаваме на талантливите момичета успех в следващите етапи на конкурса!

Електронен лексикон за участие в проект за превенция на агресивното поведение

Сдружение "Наш свят" и Проект „Модел за превенция на агресивно поведение при деца и юноши" - Дирекция "Превенции", Община Варна, предлага възможност за участие в семинари и креативни уъркшоп занимани, къдете ще се усвоят техники за овладяване на агресивно поведение с помощта на Драма и Арт терапевтични методи. Креативните терапевтични методи ще спомогнат децата и юношите между 11 и 18 години да балансират емоционалното си състояние, изразят негативни преживявания, да подобрят емпатията си, „влязат в роля“ с цел онагледяване на проблемни ситуации и използват импровизиациите като средство за разиграване на различни проблеми свързани с агресията и тормоза от ежедневието.

За да се включите, моля кликнете тук.

Писатели гостуват в СУ "Димчо Дебелянов"

 

По повод литературните празници за деца  и младежи „Варна Лит“ 2017г. учениците от VIII и XI клас се срещнаха с писателя, драматурга и сценариста Захари Карабашлиев. Срещата премина неусетно в разговор за Ботев, за съвременната литература и за отговорността от казаното.

Второкласниците имаха възможността да се запознаят с детската поетеса Райна Пенева, която представи новата си книга „Великолепният Шарко – Каракачански“. Децата слушаха стихове, откъси от навата й книга и задаваха активно въпроси.

Инициативата се провежда в рамките на събитията на Варна – Европейска младежка столица.

Малки математици

Пореден успех на математиците от IV a. Мишел Маринова и Мартин Илиев завоюваха сребърни, а Деян Димитров – бронзов медал на Пролетното състезание „Математика без граници”. Мартин Илиев има още поводи за радост и гордост – допуснат е до Националния кръг на „Математическо кенгуру” и отлично се е представил на последното престижно състезние „Питагор”. Дерзайте, млади таланти!

Постижение

Ивайло Тодоров Костадинов от подготвителна група - 6- годишни

 спечели II място на IX -то Математическо състезание

"Малкият принц",  което се проведе в края на месец април.

 Пожелаваме красиво детство и

бъдещи успехи на малкия математик!

Scratch day

На 14 май в двора на СУ „Димчо Дебелянов“ се събраха ученици, учители, родители и IT експерти, за да отбележат международния ден на Scratch.

Scratch е език за визуално програмиране, който набира все по-голяма популярност сред малки и големи. Под формата на забавление, децата разшифроваха бинарни карти, наблюдаваха и участваха в различни демонстрации - MakеMakе, BeeBot,  скейтборд програмиране, управление на Finch роботи, компютърни игри с Leap /жестови контролери/ и имаха възможност да използват разнообразни мобилни приложения. Scratch развива творческото мислене и уменията за комуникация у децата. Сред демонстраторите на събитието беше Надежда Маркова - начален учител в СУ „Димчо Дебелянов“ и член на екипа на Scratch. Организатор на инициативата е ВСУ "Черноризец Храбър".

Повече за Scratch може да прочетете тук.

СУ „Димчо Дебелянов”- и поредната визитка за достойно място в публичното пространство

На 09 май с концерт под надслов „С надежда в утрешния ден“ учениците и учителите от СУ „Димчо Дебелянов“ отбелязаха своя патронен празник.

Участие взеха малчуганите от начален етап на обучение, мажоретният състав на училището с ръководител Стела Димитрова, балетите „Елекстра“ и „Стилденс7“ и танцовият състав „Дивни танци“. Бурни овации предизвика носителката на златен медал от конкурса „Звездна дъга“ Живеслава Делидобрева от VIIIА клас с изпълнението си на песента „Устрем“, а рокаджията Илия Григоров от XIIА клас развълнува абитуриентите със солото си на китара. С темпераментните си изяви нашите таланти впечатлиха гостите и предизвикаха възторжени аплодисменти.

В тържественото си слово директорът на училището г-жа Калина Нушева  заяви, че СУ „Димчо Дебелянов“ се  развива като съвременно и модерно учебно заведение с ясната мисия - да предоставя качествено и адекватно за нуждите на съвременното общество образование и да насърчава креативността и духовността на своите учители и ученици.

Празникът е повод да се направи равносметка на постигнатото и е поредното доказателство за усилията, които нашите учители полагат за образованието на своите учениците, за тяхното възпитанието и за изграждането им като личности.

Ръководството на СУ „Димчо Дебелянов“ изказва специална благодарност на Виолета Чернева, Милка Войнова, Росица Филипова и Росица Траянова за прецизната организация на празничното събитие и за удоволствието, което доставиха на присъстващите.

Открит урок на тема "Безгрижният обущар"

В Деня на отворените врати, г-жа В. Статева проведе открит урок на тема „Безгрижният обущар”. Използва нетрадиционни методи на преподаване  с цел поощряване и развитие на индивидуалните качества и умения на всеки ученик, стимулиране на инициативност, любознателност и самочувствие от постигнатите резултати.

Урокът започна с презентация- игра за разчупване на ледовете.

През целия час учениците изказваха  лично мнение, правеха анализ и даваха оценка.

В края на часа попълниха кръстословицата, в която приложиха наученото.

Математиката е лесна и интересна

Математиката е лесна и интересна - в това се убедиха учениците от ПИГ- IV клас. С помощта на мултимедийни презентации на теми "Обикновени дроби - въведение", ,,Четириъгълници, обиколки и лица” се направи преход от изучения материал в четвърти клас към предизвикателствата на 5. клас. Чрез математически игри учениците решаваха  и се забавляваха със задачи, с които ще имат сериозни срещи през следващата учебна година.

Госпожа Николинка Василева и госпожа Кремена Димитрова с педагогическа вещина поведоха четвъртокласниците по непознатите пътеки на математиката. Учениците с нетърпение очакват бъдещата съвместна работа.

Открит урок на тема "Статистика"

На 05.05.2017 г. в ранни зори отворя врати компютърният кабинет. Учениците от XIIА клас с ентусиазъм защитават мултимедийни проекти на тема „Статистика” пред своите ръководители- Николинка Василева, Олга Ангелова и Галя Славова, и пред единадесетокласници.  
Сонгюл Чауш и Илина Георгиева презентират статистическо проучване на тема „Каква е зависимостта между четенето на книги  и успеха по БЕЛ през последните две години”. Те подготвят, провеждат и обобщават анкетата. Анализирането й налага  следния извод: учениците четат по-малко за сметка на времето, прекарано пред компютъра, което рефлектира върху понижаването на успеха по БЕЛ.

Тревожна е констатацията на Сонгюл и Илина, но те са сигурни, че всички ние сме в състояние да я променим. Нали няма да оставим „мишките да изядат книжките”?  
С интерес и особено внимание се следи представянето на проекта на Янко Заимов и Мертай Махмуд. Те презентират проучване на тема „Най-продаваните 100 леки автомобила в света”.
Увлекателната дискусия провокира у учениците от 11Б  клас желание да разработят подобни проекти през следващата учебна година.

5 май - Ден на отворените врати в СУ "Димчо Дебелянов"

На 5 май се проведе Ден на отворените врати в СУ „Димчо Дебелянов”. Гостите ни имаха възможност да се срещнат и беседват с учителите и учениците, да разгледат материално-техническата база - библиотека, специализирани кабинети, компютърни зали, класни стаи, медицински кабинет, да се запознаят с дневния режим и да разберат условията за прием и записване в училището ни.

Инициативата беше белязана от множество събития - открити уроци, беседи, изложби на творческата дейност на учениците по проект "Твоят час", както и провеждане на заключителното мероприятие по проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" - фестивал на професиите.

Ако сте пропуснали Деня на отворените врати в СУ "Димчо Дебелянов", можете да направите своята ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА  тук и сега.

Дигиталните инструменти в урока по математика

На 24.04.2017г. в СУ „Димчо Дебелянов“, в съответствие с годишния план на Регионалното управление на образованието – Варна, се проведе открит урок на тема „Дигиталните инструменти в урока по математика“. Присъстваха старши експерт ОСО Марийка Александрова, Иванка Пенева – старши експерт по обучение в начален етап в РУО – Варна, ръководството на училището и над тридесет педагогически специалисти от област Варна.

Урокът се проведе във втори „б“ клас в часа по математика на Надежда Маркова – учител, начален етап на образование – с опит в създаването на дигитално образователно съдържание, член на екипа на Scratch България, както и Microsoft сертифициран иновативен учител. Гостите имаха възможност да наблюдават комбинация от дигитални инструменти за изграждане на иновативна познавателна среда в класната стая.

Учениците бяха въвлечени в приказно-математическо приключение с Хитър Петър. Те му помагаха да преодолява различни препятствия, използвайки многомишкова технология, уеб базирани игри, моделираха таблицата за деление с помощта на сензорно устройство Leap Motion, разчитаха визуализации и сканираха QR кодове.

Всички гости получиха достъп до дигиталните ресурси, използвани в урока, и покана за отворена съвместна дейност, с цел изграждане на сътрудничество между педагогическите специалисти.

Пътуващ семинар

В края на месец април  осем ученици от СУ „Димчо Дебелянов“, членове на  клуб „Родолюбие“, с ръководител Милена Великова взеха участие в пътуващ семинар  по направлението:  Варна – Плиска – Мадара – Велики Преслав. Мероприятието се осъществи по инициатива на Община Варна със съдействието на кмета на гр. Варна – Иван Портних, Дирекция „Образование и младежки дейности“ и Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Дейността е поредното доказателство за волята на институциите да работят съвместно за изграждане на нравствено-патриотичните ценности у подрастващите.

Поход на книгата

В СУ „Димчо Дебелянов“ приключи кампанията „Походът на книгите“, която се провежда всяка година в периода от 2 до 28 април и има за цел да повиши и насърчи интереса на децата към четенето, от една страна, а от друга- да алармира обществеността за негативните тенденции, свързани с грамотността и липсата на връзка между книгите и малчуганите.

Инициативата беше отбелязана с множество мероприятия. Особен интерес предизвикаха конкурсите: „Бисерче вълшебно“ за най-добър четец; „Като наниз от мъниста“ за краснопис; „Цвят и багри“ за илюстрация върху книгата „За най-малките“ на Дора Габе; за драматизация по разкази на Елин Пелин и Чудомир и конкурс за най-добър костюм на фантастичен герой.

В последния ден от Похода- на тържествена церемония- званието „Рицар на книгата“ беше присъдено на Никол Данова от 4г клас за най-много прочетени книги от училищната библиотеката. На отлично представителите се ученици бяха връчени грамоти, книги и много предметни награди.

Прочети повече
Регионален дебат "Език свещен на моите деди"

На 28.04.2017 година ученици от XIa и  XIIa клас на СУ „Димчо Дебелянов“ взеха участие в регионалния дебат на тема „Език свещен на моите деди“, който се проведе в СУ „Гео Милев“. Модератор на срещата бе проф.дфн Антоанета Алипиева.Заедно с представители на гимназиална степен на СУ „Гео Милев“, СУЕО „Ал.С.Пушкин“, Професионална гимназия по електротехника и др., нашите ученици  споделиха своите възгледи за историята и бъдещето на родния език, за неговото значение и развитие. Темата провокира интерес и породи разгорещените дебати, които показаха гледната точка на младите българи.

Дебатът е инициатива на РУО-Варна в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-2020 година.

Трето място за наш възпитаник от конкурса "Лазарка мома гиздава"

Ивайла Иванова Вълканова - ученичка от VА клас, член на  клуб „Родолюбие“, е класирана на ІІІ място на Националния конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава“, в раздел „ Кукли“. 

Изявата е част от Националния календар за изяви по интереси на Министерството на образованието и науката за учебната 2016/ 2017 г.

Великденска изложба

Общински конкурс "Възкресение Христово"

На 8 април в Концертната зала на Младежкия дом се проведе награждаването на лауреатите от Общинския конкурс "Възкресение Христово" Варна, 2017. Oт 260 творби на 240 участници от училищата в град Варна и община Варна, творбите бяха класирани в три раздела. Сред отличените в раздел „Великденско яйце“ са Алек Петров Стефовски от 4 г клас с първа награда във втора възрастова група  и поощрение за Памела Миленова Цанкова от 6 а клас в трета възрастова група.

Училищен план-прием за учебната 2017/2018 година

Утвърденият от Директора училищен план-прием за учебната 2017/2018 година може да видите в рубриката "ПРИЕМ"

Малки разговори на големи теми

  

Родителска среща „Малки разговори на големи теми” проведе  г-жа Валентина Статева с подкрепата на Агенцията за закрила на детето, Министерството на образованието и науката и РУО- Варна. Родителите получиха ценни съвети как да предпазят децата си от ранната употреба на алкохол. Срещата в неформална среда даде възможност да се споделят лични истории и да се поставят премълчавани въпроси. На нея не се  предложи формула, която решава проблемите, а се постави отправна точка за диалог между родител- ученик-  класен ръководител.

На екскурзията до местност Побити камъни” родителите на учениците от 4в  клас имаха възможност да приложат някои от стъпките, препоръчани на „Нетрадиционната родителска среща” от  20.03.2017г., и да се уверят, че малките разговори на големи теми са най-краткият път към детските сърца.

Тържество на децата от подготвителна група

На 24 март се проведе тържество на подготвителна група за Първа пролет и Благовещение - ден на майката. Родителите бурно аплодираха изпълненията на своите рожби, които пяха и танцуваха като истински артисти.

Международен ден на търпението

По повод Международния ден на търпението - 25 март класните ръководители запознаха учениците от I до ХII клас с необходимостта от взаимно разбирателство и разумно търпение.       

В обявения училищен конкурс за изработване на символ и послание за търпението като безценна човешка добродетел се включиха и малки, и големи. Специална комисия разгледа материалите и отличи най-оригиналните и атрактивни предложения.

Логото на Денислав Манасиев от 11а клас беше класирано на първо място, а членовете на Ученическия съвет поставиха знака на реверите на ученици и учители. Виждате отличения символ вляво от текста.

Изказваме похвала на учениците, дали воля на въображението и таланта си и участвали в конкурса.

Открит урок по История и цивилизации

На 17 март 2017 г. в СУ „Димчо  Дебелянов“ се проведе открит урок по История и цивилизации в V А клас на тема „Мощта и богатствата на Одриските царе“ от Милена Великова  - старши учител по История и цивилизации, съвместно с проф. дин Диляна Ботева - Боянова, автор на учебника по История и цивилизации за V клас на издателство „Просвета София" АД.

Основната цел на урока  бе  чрез различните модели на представяне на тракийските владетели, учениците да осмислят Одриското царство като една от държавните формации на траките, играла важна роля в политическия живот на Балканите през Античността.

Учебният материал беше поднесен на учениците, чрез изполване на интерактивни методи, ситуации, игри и модели.

Със съдействието на фирма "Treasure" се представиха реплики на Рогозенското съкровище и тракийски меч от гробницата на Севт ІІІ, което предизвика интереса и любознателността на учениците.

Гости на открития урок бяха Румяна Лазарова - старши експерт по Обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Варна и учители по История и цивилизации от града и региона.

Представяне на областния кръг на олимпиадата по Информационни технологии

На 12 март бе проведен обласният кръг на олимпиадата по Информационни технологии в Математическа гимназия – Варна. От нашето училище класирани и успешно защитени в този кръг бяха следните проекти:

„Пътят към мечтите“ на Илина Георгиева и Сонгюл Чауш от 12а клас с ръководител Олга Ангелова;

„Красотата на българските носии“ на Сияна Романова от 7б клас и

„Никола Тесла - тайните на един гений“ на Виктория Митева от 7а клас с ръководител Росица Траянова.

Пожелаваме на нашите участници добро класиране.

Честита Баба Марта!

На 1 март учениците от ЦДО на  Iг клас посрещнаха с много вълнение и усмивки Баба Марта. Малчуганите я поздравиха с песни и стихчета, поднесоха й картички и рисунки, а тя ги закичи с мартеници, за да са здрави, весели, засмени.

Регионално състезание "България - древна и млада"

  

На 1 март 2017 г. бяха връчени наградите от Регионалното състезание по Информационни технологии „България – древна и млада“ oт Началника на РУО-Варна Венцеслава Генова в ОУ „Цар Симеон I”.

Престижните втори и трети места завоюваха нашите ученици, като получиха Грамоти и предметни награди в следните категории:

Компютърен сайт на тема „Български скални феномени“ – второ място за Себастиян Илиев от 8а клас с ръководител Олга Ангелова.

Компютърна рисунка на тема „Забележителности на Варна“ – трето място за  Валентина Кънчева от 2а клас с ръководител Росица Траянова.

Компютърна презентация на тема „Зимни народни празници и обичаи“ –  второ място за Ивайла Вълканова от 5а клас с ръководител Рсица Траянова.

Компютърна презентация на тема Красотата на българските носии" - трето място за Сияна Романова от 7б клас с ръководител Росица Траянова.

Достойно се представиха и малките състезатели от 2а клас  Симона Станиславова, Лазар Йосифов и Нели Рачовска с ръководител Олга Ангелова. Те получиха сертификати за участие в регионалния кръг на състезанието.

Ден на розовата фланелка

Учениците в СУ „Димчо Дебелянов“ не толерират тормоза, както и всяка друга форма на насилие, затова на 22 февруари за пета поредна година се включиха в инициатива за борба с тормоза в училище, популярна повече като „Ден на розовата фланелка“.

Подкрепящите каузата ученици и учители бяха облечени с розови дрехи. В Час на класа беше дискутирана темата за превенция на насилието в училище. В 4Г клас учениците се срещнаха с родител – психолог, който ги запозна, какви действия да предприемат за предотвратяване на насилие и към кого да се обърнат. Петокласниците поставиха на реверите на четвъртокласниците миниатюрни розови хартиени фланелки в знак на приемствеността на идеята от по-малките. Учениците от Училищния съвет бяха поставили информация за целта на инициативата на информационните табла във всяка класна стая.

„Денят на розовата фланелка“ се заражда, като израз на протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно канадско училище. При откриването на учебната година през септември 2007 г., група по-големи ученици са се подигравали и тормозили един деветокласник, че е дошъл на училище облечен с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден негови съученици решили да облекат розови тениски в негова подкрепа. Тази тяхна инициатива бързо става популярна и в другите местни училища, а не след дълго идеята се подема и от хиляди училища в целия свят. В България този ден за първи път се отбелязва през 2012 г.

През цялата учебна година учители и ученици дискутират теми, свързани с предотвратяване на тормоза и насилието в училище, както и в киберпространството.

Участие в състезание "Най-добра иновативна идея"

 

На 17 февруари учениците от 11а клас - Пенка Николаева Николова, Даниел Руменов Костов и Еманоела Ефтимова Карагьозова с техния ръководител Олга Ангелова участваха в Национално състезание за най-добра  иновативна идея,  организирано от катедра „Индустриален мениджмънт“ при Технически университет - Варна. Учениците от СУ "Димчо Дебелянов" достойно защитиха своя проект „Да живеем заедно днес“ и получиха грамоти, с които са приети за студенти, ако желаят да се обучават в специалността „Индустриален мениджмънт“.

Златен медалист от състезание по карате

Ванеса Казанджиева от  IVГ клас

извоюва първо място и златен медал

в турнира по карате на

„ОКИНАВА ГОДЖУ - РЮ КАРАТЕ КЛУБ - ВАРНА”.  

 

Пожелаваме на талантливата четвъртокласничка

още много спортни успехи!

Бронзов медалист от състезание по киокушин

Един от най-малките ученици в СУ „Димчо Дебелянов“  -  Алекс Стоянов от подготвителна група – 5-годишни, в края на месец януари спечели бронзов медал от клубното първенство на спортен клуб „Ичи-Геки“, град Варна.

Златен медалист от Коледно математическо състезание

 

 

Блестящо представяне на ученика от четвърти „а” клас Деян Миленов Димитров. На Коледното математическо състезание нашият възпитаник завоюва първо място и златен медал.Това е поредният му успех, постигнат с много труд, постоянство и стотици решени задачи.

Ръководството на училището и класният му ръководител  - Снежана Нейчева го поздравяват за значимия успех и му пожелават още златни медали.

Отличен ученик в МТ "Иван Салабашев"

Тодор Матеев Тодоров от I В клас е класиран на второ място в регионалния математически турнир „Иван Салабашев“, организиран от Съюза на математиците в България.

 

              На първокласника Тодор Тодоров пожелаваме вълнуващи пътешествия из лабиринтите на математиката и бъдещи успехи.

Наши възпитаници са отличени в конкурса "Есента рисува"

Децата от подготвителна група - 6-годишни с класен ръководител Спаска Константинова - Теодора Богоева, Стела Берова и Рая Златева са отличени в конкурса "Есента рисува", като рисунките им са публикувани в брой 12 на списание "Бърборино".

Общински конкурс "Рождество Христово"

 Ученици от СУ "Димчо Дебелянов" взеха участие в традиционния конкурс „Рождество  Христово”, организиран от Община Варна и Общински детски комплекс - Варна.

Целта на конкурса е приобщаване на подрастващите  към християнските ценности  и осмисляне на духовния смисъл на празника  Рождество Христово.

В конкурса се включиха над 300 участници от различни училища в град Варна и област Варна.

В раздел „Рисувана картичка” на първо място бе отличена творбата на Пламен Вицов от IVГ клас, а Елица Евгениева от IIIА  се класира на второ място в раздел „Рождественска украса”.

Г-жа Диана Тонкова и г-жа Димитринка Божидарова се гордеят с таланта и постиженията на своите възпитаници и им пожелават още творчески успехи.

Сребърен медал за Никола Николов от 5 а клас

Никола Добромиров Николов – ученик от V А клас

спечели сребърен медал на проведените

републикански ученически състезания по борба.

Да му пожелаем  бъдещи спортни успехи и много победи.

 

Открит урок "За да е сладък хлябът ни"

В навечерието на Коледа ученици от клуб „Родолюбие“ с ръководител Милена Великова представиха  открит урок,  посветен на основната храна на българина – хляба. Няма делник или празник, на трапезата на който да не присъства специално омесения и наречен хляб, погача или питка. В България той е символ на гостоприемството, на дома и семейното огнище.

Учениците показаха уважение към хляба чрез разказ за пътя му до нашата трапеза. Изследваха и издириха видове хляб, песни, легенди, мъдрости и предания, свързани с него.  Гост на урока бе майстор-хлебар, който предизвика интерес към професиите, свързани с производството на хляб и хлебни изделия.

Под надслов „За да е сладък хлябът ни“  учениците представиха възстановка на почитта към хляба в  традиционното българско семейство.  Показаха, че българските традиции не са забравени. Беше подредена изложба от хлебни изделия: погачи, питки, баници и сладкарски изделия, изработени от учениците и техните родители.

 

Съхраняваме и предаваме традициите...

В очакване на Коледа...

 

Отворено писмо

ЗДРАВЕЙ, МЛАДИ ПРИЯТЕЛЮ!

Започвам писмото с известни притеснения, но и с големи очаквания. Знам, млади приятелю, че бързаш да живееш, но те моля да прочетеш написаното. Сигурна съм, ако не днес, то поне утре ще разбереш, че времето, което си ми отделил, не е пропиляно нахалост.

Дните в училище неусетно се превръщат в години. Усвояваш норми, трупаш правила, овладяваш умения. Може би не знаеш, млади приятелю, но точно през тези години- бавно, с много усилия, а понякога и със сълзи в очите- ти се превръщаш в Създател. Ти си Творец на собствения си живот, на своето бъдеще. Грамотността е залог за успех. Тя е необходимият темел, върху който ще градиш. Здравина и стабилност са нужни за основата. И обич трябва да има. И да помниш- от тебе зависи дали ще създадеш схлупена къщурка, или просторен чертог.

Да владееш силата на словото, да познаваш неговото многообразие, е привилегия само на грамотните, на онези, които осъзнават, че езиковата култура е Началото. Тя открехва врати, гради светове и е в състояние да те положи там, където са твоите мечти.

Имаш мечти, нали? Тогава какво чакаш? Първият връх е грамотността. Моля те, подай ръка и аз ще те поведа по пътеката нагоре. Само силните покоряват върха, а слабите, които го съзерцават и се самосъжаляват, остават в подножието. Повярвай ми, когато успееш, ще бъдеш променен - и по-богат, и по-уверен. След този връх те очакват още много други височини, но ти ще имаш опита, а и желанието. Ти ще бъдеш търсач и откривател, ще умееш достойно да отговаряш на предизвикателствата. Ще се превърнеш в успешен млад човек - не само с големи очаквания, но и притежаващ оръжието на грамотността, за да ги постигне.

С много обич: Твой приятел,

по-възрастен,

но вече грамотен

В ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО!

  ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ- ДЕКЕМВРИ

- „Четем и пеем заедно“- стихове в песни на поета Д. Спасов -I и II клас

- „Деца четат на деца“- Зимни празници- III и IV клас

- „В света на митовете“- V А клас, 12.12.2016 г.

„Затова има приказки, затова са ги хората измислили“- V Б клас, 14.12.2016 г.

- „Деца четат на деца“- ученици от VIII А  клас  четат пред ученици от VI А клас, 14.12.2016 г.

- Участие в инициативата „Деца четат на деца“- ученици от XII А и XI А клас ще четат приказки за Коледа пред ученици от IV Г клас- 22.12.2016 г.

- Участие в инициатива „Европа обича да чете“- представяне на любима книга- ученици от XI А, XI Б, XII А- 23.12.2016 г.

Поредното "златно" момиче в СУ "Димчо Дебелянов"

Трета година Биляна Стефанова Кралчева, ученичка от ІІІа клас с класен ръководител Димитринка Божидарова,  участва в почти всички математически състезания. С всяко едно израства нагоре, нагоре...

Миналата учебна година завоюва ІІ- ро място на същото състезание във всичките кръгове на " Математика без граници".  Усърдният труд, намръщеното от "досада" детско носле пред поредната задача и под строгия поглед на учител и родители, невероятната й амбиция, се увенчаха тази година със ЗЛАТЕН МЕДАЛ в есенния кръг на  "Математика без граници". За 45 минути Биляна получава нужните за първо място точки. Трети "А" клас е щастлив, горд и амбициран.

Благодаря, скъпо дете, за изпитаното чувство, за което думите не стигат!

СУ "Димчо Дебелянов" се гордее с възпитаници като теб, които се множат с всеки ден. Успех на всички борбени натури! Вие МОЖЕТЕ, а ние сме винаги зад ВАС!

Успех за наши ученици на МТ "Математика без граници"

Радваме се и сме горди с успехите на учениците от 4а клас. На есенния турнир на математическото състезание „Математика без граници” - Мартин Илиев и Александър Желязков завоюваха сребърни медали, а бронз спечили Диян Димитров.

Тези резултати учениците постигат с цената на много решени задачи и дълго мислене над математическите лабиринти. Най-щастлива е тяхната класна ръководителка - Снежана Нейчева. Пожелаваме им все повече успехи, защото им предстоят още много важни състезания. Браво на момчетата!

Отбелязване на Световната седмица на предприемачеството

На 17 ноември 2016 г. в СУ „Димчо Дебелянов“ се проведе състезанието „Предпримачество и иновации“, което бе част от честванията по случай  „Световна седмица на предприемачеството“. Състезанието се проведе в две направления „Предприемачество и бизнес“ и „Иновации и ИТ“ , в  които се състезаваха ученици от  11 и 12 клас  от училището. След оспорвана битка  първото место си поделиха ученичките Илиана Георгиева  от 12.а клас и Пенка Николова от 11.а клас.

 

   

Наш учител - стипендиант

Надежда Маркова – учител в начален етап на обучение

бе отличена със стипендия по случай Деня на народните будители

от факултет  „Международна икономика и администрация“

на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Стипендията се присъжда на 8 учители за сътрудничество

и участие в подготовката на ученици в областта на информатиката.

Вътрешна квалификация на тема „Новости в работата с мултимедия и интерактивна дъска“

„Новости в работата с мултимедия и интерактивна дъска“ бе темата на проведената вътрешна квалификация на педагогическите специалисти в СУ „Димчо Дебелянов“ с лектор Надежда Маркова – учител в начален етап. Акцентите бяха запознаване и практическа дейност със софтуер за образователни цели, калибриране на интерактивна бяла дъска, техническа и методическа подготовка на интерактивен урок. Предстои изготвяне в електронен вид на банка със споделени образователни ресурси, която ще бъде на разположение на всички педагогически специалисти в училището. В обучението се включиха 27 учители от начален етап на обучение.

Вътрешна квалификация на тема "Дигитално поколение"

Веселка Радева - преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“ и специалист в Център за подкрепа на личностното развитие в Национална астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ изнесе лекция пред педагогическите специалисти от СУ „Димчо Дебелянов“. На срещата бяха дискутирани няколко теми: Дигиталното поколение и новите модели на обучение; Уменията, които трябва да притежава съвременният учител и Един поглед към образованието във Финландия – най-успешното според международните тестове.

Темата за особеностите на дигиталното поколение и новите модели на обучение е от изключителна важност. Особеностите и основните характеристики на дигиталното поколение дават обяснение на голяма част от проблемите, с които се сблъскват много учители в своята работа.  Необходимо е създаването на нова методика за обучение на дигиталното поколение.

Обучението ще спомогне и предизвика педагозите  максимално точно да разкрият особеностите и характеристиките на новото дигитално поколение, за да разработят успешни нови модели на ефективно и качествено обучение.

Спортен празник "Бързи и сръчни"

   

За поредна година се провежда спортния празник "Бързи и сръчни"  за ученици от I до IV клас. Негови организатори са Дирекция "Спорт" към Община Варна, като целта на състезанието е да се популяризира активния и здравословен начин на живот сред учениците от начален етап, чрез спортни активности, поднесени по забавен за тях начин. СУ "Димчо Дебелянов " до момента се представя достойно, като за усърдието си децата получиха награди от организаторите и грамоти за участие.

Отличие „Млад учител“ за наш колега

В навечерието на Деня на народните будители на тържествена церемония в Община Варна, Велизара Гайдарова – учител в полуинтернатна група в СУ "Димчо Дебелянов" получи общинското отличие за млад учител.

Тя бе сред 16-те преподаватели, които бяха отличени по повод Международния ден на учителя. Наградата се връчва за дванадесети път и има за цел да мотивира и даде добър старт в кариерата на младите учители. Кандидатите бяха оценявани от специална комисия по регламент и 30-точкова система.

За втора учебна година Велизара Гайдарова има възможност да преподава на ученици от начален етап на обучение и по нейните думи, това я прави истински щастлива. „Радват ме техните грейнали очички, усмивките. Обичам да ги уча на нови неща“, категорична е тя.

Отличията Млад учителвръчиха Славчо Славов – председател на комисия „Наука и образование“ при Общински съвет - Варна, Лилия Христова – директор на дирекция “Образование и младежки дейности“ на Община Варна и Веселин Рашев – председател на Съюза на българските учители – Варна.

 

Пожелаваме на г-ца Гайдарова много предизвикателства, смели решения и позитивизъм по пътя, който е избрала.

Седмица на четенето

В СУ „Димчо Дебелянов" се проведе седмица на четенето в изпълнение на Националната програма за насърчаване и повишаване на грамотността сред учениците. Училището ни беше съорганизатор на дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна в инициативата за четене и размяна на детски книжки.

В дейностите се включиха ученици от втори до пети клас. Особен интерес предизвика „Деца четат на деца“, където четвъртокласниците си разпределиха роли от български и чужди приказки, драматизираха ги и ги изнесоха пред малчуганите от подготвителните групи. Възторг предизвика карнавала „Приказни герои гостуват при най-малките“, а сред петокласниците се направи допитване  на тема „Аз чета, защото...“.

Светлана Христова - гл. експерт в дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна, съвместно с директора Калина Нушева и Виолета Чернева - библиотекар, подариха на всяко дете книжка с приказки. Седмицата на четенето има за цел да повиши и насърчи интереса на децата към четенето и да алармира родителите, учебното заведение и обществото за негативните тенденции, свързани с грамотността и липсата на връзка между децата и книгите.

Наш ученик с диплом за актьорско майсторство

Почетен диплом „Любимец 13 - Дарование“ получи Недялко Стефанов от 12 а клас за обещаващото му актьорско дарование, изявено в ролите му в спектаклите „Голямото коледно приключение на…“ и „Свекърва“  на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“- Варна. Церемонията по връчване на отличията се проведе в общинския театър в гр. Димитровград и мина под мотото "Пътят на актьора".

Ръководството на СУ "Димчо Дебелянов" пожелава на Недялко успех на кандидат-студентските изпити в Националната академия за театрално и филмово изкуство и още много творчески постижения.

Постижение

 

Нова звездна серия от медали за нашата талантлива гимнастичка  - Александра Мутафчиева от 4 "a"клас. Тя завоюва  сребърен медал на въже, сребърен на без уред и бронзов в многобоя на проведения на 1 октомври Международен турнир ”Морски звезди”. На 8 октомври  в Пловдив на  МТ ”Тракия Елит”,  Александра спечели сребърен медал  в многобой, бронзов на въже, сребърен медал на въже, сребърен на без уред и бронзов в многобой.

 

 Радваме се за нея и я подкрепяме по пътя и към върха.

Пътуващ семинар

На 01.10.2016г.  десет ученици от СУ „ Димчо Дебелянов“, изявени родолюбци,  с ръководител Милена Великова - старши учител по История и цивилизация,  участваха в пътуващ семинар  по направлението: град Варна – град Тутракан – резерват Сребърна.  Повод  за учебното пътуване  е отбелязване  100 годишнината от сражението при Тутраканската крепост в Първата световна война. Мероприятието се осъществи по инициатива на Община Варна със съдействието на кмета на гр. Варна – Иван Портних, Дирекция "Образование и младежки дейности" и СОСЗР. Основната цел е организиране и провеждане на съвместна дейност за родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на учениците.  

Групата посети  и се запозна с богатата колекция на историческия музей в град Тутракан и с бита и поминъка на местното население в музей - Дунавски риболов и лодкостроене. 

В „Мемориален комплекс  Военна гробница“, учениците положиха цветя и отдадоха почит към всички загинали воини за национално обединение. Взеха дейно участие и  представиха свои изследвания по историческата тема.

С интерес наблюдаваха панорамата на езеро Сребърна и голямото биоразнообразие в района. Пътуващият семинар завърши с  историческа викторина  между учениците от участващите 5 училища. В надпреварата заслужено първо място зае Илия Григоров - ученик в ХІІА клас от СУ „ Димчо  Дебелянов“.

Още снимки от пътуващия семинар може да видите в меню "Галерия".

Обучение на педагогическите кадри от СОУ "Димчо Дебелянов" в гр.Котел

В периода 18-19 юли в Парк хотел "Изворите" в гр. Котел, проведохме обучителен курс за повишаване на професионалните компетентности на тема: "Взаимодействието между семейството и училището - форма за оптимизиране на образователния и възпитателен процес".
В обучението, проведено от Център за иновации в образованието "Протекта", участие взеха 32 учители и възпитатели. Материята бе поднесена по интересен и атрактивен начин от доц. д-р Ицка Дерижан. Проведохме и ролеви игри, разделени по групи решавахме казуси. Със своята  практическа насоченост курса бе изключително полезен.
На 20 юли посетихме село Жеравна и разгледахме къщата-музей „Йордан Йовков“,  къщата-музей на „Сава Филаретов“, къщата-музей на „Руси Чорбаджи“, както и художествената галерия. Завърнахме се заредени с положителни емоции.

 Повече снимки може да видите в секция „Галерия“.

Мажоретният ни състав откри фестивала „Олимпийски надежди“ в Албена

  

Мажоретният състав на СОУ „Димчо Дебелянов“ с ръководител Стела Димитрова имаше честта да се включи в откриването на IX фестивал „Олимпийски надежди“ в курортен комплекс „Албена“ по покана на дирекция „Спорт“ на Община Варна.

По традиция надпреварата се провежда под мотото „Да открием олимпийските надежди на България“, като състезанията се организират в 7 вида спорт - футбол, лека атлетика, баскетбол, тенис на маса, плажен волейбол, плуване и плажна борба.

Благодарим на момичетата от Мажоретния състав и на г-жа Стела Димитрова за труда, който полагат и ентусиазма, с който работят и се гордеем, че винаги са желан партньор при реализиране на различни общински спортни инициативи.

Благотворителна кампания "С обич за децата, в памет на бащите герои"