Организация на развлекателни събития, насочени към деца и юноши

Уважаеми родители и ученици,

Предвид започващия летен ваканционен сезон и оповестената информация за организацията на развлекателни събития, насочени към деца и юноши, апелирам за спазването на следните нормативни разпоредби, имащи отношение към специализираната закрила на деца на обществени места:
-    нормата на чл. 5 б от Закона за закрила на детето за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ, наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия;
-    спазването на изискването за „вечерен час“, регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 5 а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14 години, да го придружават на обществени места след 22.00 ч. или да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец;
-    недопускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.
     В случай на установяване на дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето моля да уведомите ДАЗД и/или дирекция „Социално подпомагане“ според настоящия адрес на детето за осъществяване на подходящи мерки за подкрепа.

Кандидатстване по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" за учебната 2024/ 2025 година

Във връзка с кандидатстване по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ на МОН, модул 1 „Изкуства“ и модул 2  „Спорт“,  СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна обявява, че търси външни специалисти, които да водят групи през учебната 2024/2025 година както следва:

Модул 1 „Изкуства“

1. Музикално изкуство

1.1.Вокална група за изпълнение на: забавна и естрадна песен – вокална група- 1 (един) специалист

2. Танцово изкуство

2.1. Група „Съвременен танц“- 1 (един) специалист

3. Театрално, филмово и фотографско изкуство

3.1. Група „Фотографско изкуство- 1 (един) специалист

Външните специалисти може да бъдат от институции към Министерството на образованието и науката, от институции към Министерството на културата и др. Специалността се удостоверява с необходимите документи.

Модул 2 „Спорт“

1. Вид спорт  - хандбал- 1 (един) специалист

2. Вид спорт – футбол- 1 (един) специалист

Външншният специалист трябва да бъде „треньор“ по вида спорт и да е вписан в Регистъра на треньорските кадри или в Регистъра на спортно-педагогическите кадри.

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документи удостоверяващи съответната квалификация

Срок за кандидатстване: 05.06.2024 година

Организация на учебните дни - 27 и 28 май 2024 година

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че във връзка с организиране и провеждане на НВО - IV клас в сградата на СУ "Димчо Дебелянов", учебните занятия на 27 и 28 май 2024 г.,ще се провеждат по утвърден график, който може да видите тук.
Информация към зрелостниците за превенция от неспазване на здравноосигурителните задължения

Уважаеми зрелостници,

Уведомяваме Ви, че от началото на юли месец до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет, трябва сами да внесете здравните си осигуровки. В представените по-долу линкове можете да намерите необходимата информация за вноски, срокове, документи и т.н.

Информация от НАП към зрелостниците, относно процедурата.

Линк към видеоматериал.

Съобщение - ДЗИ


Входът за влизане в сградата на СУ "Димчо Дебелянов" е от страната на Македонски дом за зрелостници и служебни лица.

Организация на учебния ден - 16.05.24 година

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ в сградата на СУ "Димчо Дебелянов", учебните занятия на 16.05.2024 г. ще се провеждат по утвърден график, който може да видите тук.
 
Уоркшоп - Използване на генеративен изкуствен интелект по полезен и креативен начин

   На 30.04.2024 г. (вторник), с начален час 14:00 ч., в Юнашки салон – Варна, ще се проведе Уоркшоп на тема: "Използване на генеративен изкуствен интелект по полезен
и креативен начин“
. Освен педагогически и непедагогически специалисти, в уоркшопа ще участват и ученици от VIII до XII клас, и техните родители.
  Целта на уоркшопа е да запознае участниците с най-актуалните начини за ползотворното използване на генеративния изкуствен интелект, с цел той да бъде прилаган по полезен и креативен начин в различни бъдещи проекти и инициативи на учениците, родителите и учителите. Идеята е, посредством приятни дискусии и обмен на опит, участниците да открият различни начини за приложение на изкуствения интелект в креативни проекти.

    Водещ и лектор на събитието е Ивайло Илиев - специалист в сферата на маркетинга.

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по философия

Резултатите от Областния кръг на олимпиадата по философия през учебната 2023/ 2024 - може да видите тук.

Състезание по информационни технологии - "Дигитален свят"

    Предстои провеждане на Регионално състезание по информационни технологии
“Дигитален свят“, организирано от СУ „Димчо Дебелянов“ съвместно с РУО- Варна. Насочено е към средни училища/гимназии с профили „Предприемачески“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ в област Варна. Място и време за провеждане на състезанието: Юнашкия салон на гр. Варна, бул.“Христо Ботев” №1 на 28.03.2024 г. от 15:00 часа. Възрастова група на участниците: ученици от X, XI и XII клас.
Всяко училище има право да участва с до два отбора, които се състоят от трима ученици, по един от възрастови групи- X, XI и XII клас. Максимален брой отбори 12. Регистрация на участниците: до 21.03.2024 г., чрез попълване на следния регистрационен формуляр:
https://forms.office.com/e/VgVnMAAmk2
  
Можете да прегледате регламента на състезанието тук.
В деня на състезанието, всички ръководители следва да представят декларациите за информирано съгласие от родител/настойник на участниците от техните отбори.

Областен кръг на олимпиадата по философия - 10.02.2024 година

На 10.02.2024 г. в СУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна, ще се проведе областен кръг на олимпиадата по философия. Учениците, допуснати до явяване, трябва да бъдат в училище не по-късно от 08:30 ч. като носят със себе си документ за самоличност - лична ученическа карта или лична карта. Входът за сградата на училището е откъм Македонски дом.

Предстоящо провеждане на трети тренинг за развитие на социално- емоционални умения

На 08.02.2024 г. /четвъртък/, с начален час 18.00 ч., в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна за трети пореден път ще се проведе „Тренинг за развитие на социално- емоционални умения“. Тренингът е насочен към формиране на позитивна и подкрепяща социална мрежа, изграждаща стабилна и сплотена общност в училище. Той е международно-утвърден и научно-обоснован модел за социално и емоционално развитие, който се практикува в повече от 35 държави на 4 континента по света. Участници – родители и ученици от V и XI клас, педагогически и непедагогически персонал. Цел на събитието – развитие на емоционалните компетенции на родители, деца и учители; изграждане на позитивни взаимоотношения, базирани на взаимно доверие, чувството за сигурност и самосъзнание.

Лектори – г-жа Полина Коцева и г-н Ивайло Илиев от „Фънтазия Интернешънал“ ЕООД, със съдействието на инж. Димитър Димитров, собственик на „Ардес Информационни технологии“ ЕООД.

Тренинг за развитие на социално- емоционални умения

На 20.01.2024 г. /събота/ и 27.01.2024 г. /събота/, с начален час 10.00 ч., в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна ще се проведе „Тренинг за развитие на социално- емоционални умения“. Тренингът е насочен към формиране на социална мрежа, изграждаща устойчива общност в училище и е международноутвърден работещ модел, който успешно се практикува в повече от 35 държави по света. Участници – родители и ученици от V клас, педагогически и непедагогически персонал. Цел на събитието – развитие на емоционалните компетенции на родители, деца и учители; изграждане на позитивни взаимоотношения посредством повишаване на нивото на доверие, чувството за сигурност и самосъзнание.

Лектори – г-жа Полина Коцева и г-н Ивайло Илиев от „Фънтазия Интернешънал“ ЕООД, със съдействието на „Ардес Информационни технологии“ ЕООД

Извънреден инструктаж за влизане и излизане от сградата на СУ "Димчо Дебелянов"

Извънреден инструктаж от 24.11.2023 г. до приключване на ремонтните дейности на покрива на сградата за влизането и излизането в и от СУ „Димчо Дебелянов".

20.11.2023 г. - обучение в електронна среда от разстояние

Уважаеми родители,

На 20.11.2023 година учебният процес ще се проведе в електронна среда от разстояние в образователната платформа Тиймс. Графикът на учебните занятия може да видите тук.

Тържествено откриване на учебната 2023/ 2024 година

   Уважаеми родители, скъпи ученици!

   На прага на новата учебна година за нас, Вашите учители, е огромна радост да Ви посрещнем на 15 септември! В този празник на знанието и духовността, в обновените и приказно украсени класни стаи Ви очакват много изненади и приятни емоции. Вашите класни ръководители ще Ви посрещнат с усмивка, надежда и вяра във Вашите успехи.

   Поради довършителни ремонтни дейности в училището, посрещането и изпращането на учениците от техните родители ще се осъществява на входа откъм Македонския дом.

   Тържествененото откриване на новата 2023/ 2024 учебна година ще бъде организирано в класните стаи при следния график:

   За децата от подготвителните групи - от 9.00 часа

   За учениците от I до IV   клас – от 9.00 часа

   За учениците от V до XII клас – от 11.00 часа

   В изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Р България и в изпълнение на Стратегията за развитие на СУ „Димчо Дебелянов“ за периода 2020 – 2024 г., Ви уведомяваме, че от учебната 2023/ 2024 г. всички ученици преминават на едносменен режим на обучение.

Графикът за организацията на учебния ден - може да видите тук.

График за родителски срещи

Уважаеми родители,

Във връзка със започването на учебната година, Ви информираме, че родителските срещи ще се провеждат както следва:

1. Трета ПГ (5 г.) - стая 202 - 11 септмеври 2023 г. от 17.00 ч.

2. Четвърта ПГ (6 г.) - стая 203 - 11 септември 2023 г. от 17.00 ч.

3. График за родителските срещи, които ще се проведат в начален етап, може да видите тук.

4. График за родителските срещи, които ще се проведат в прогимназиален и гимназиален етап, може да видите тук.

Класиран ученик VIII клас

Списък на приетите ученици за VIII клас след четвърти етап на класиране и обявяване на свободно място след изтеглени документи

в профил "Предприемачески" за учебната 2023/ 2024 година:

1. Вх. № 0732752 - бал: 312,75.

Напомняме Ви, че срокът за записване е: 05.09.2023 г.- от 9:00 ч.- 16:00 часа.

Учебници за учебната 2023/ 2024 година

Списък на учебниците за учебната 2023/ 2024 година.

Учебниците и учебните комплекти за деца от подготвителните групи и за ученици от I до VII клас се предоставят безвъзмездно от училището. Учебниците за учениците от VIII до XII клас се закупуват от родителите на учениците.

Списъци на учениците, пирети в първи клас за учебната 2023/ 2024 година

Уважаеми родители,

Информираме Ви за разпределението на учениците по входящи номера в съответните паралелки, както следва:

 1. Списък на учениците от I "А" клас за учебната 2023/ 2024 година;
 2. Списък на учениците от I "Б" клас за учебната 2023/ 2024 година;
 3. Списък на учениците от I "В" клас за учебната 2023/ 2024 година;
 4. Списък на учениците от I "Г" клас за учебната 2023/ 2024 година.

Родителските срещи ще се проведат, както следва:

 1. I "А" - на 11.07. 2023 година (вторник) от 17.30 ч. в стая 204;
 2. I "Б" - на 11.07. 2023 година (вторник) от 18.00 ч. в стая 206;
 3. I "В" - на 12.07. 2023 година (сряда) от 17.30 ч. в стая 204;
 4. I "Г" - на 12.07. 2023 година (сряда) от 18.00 ч. в стая 206.
Кандидатстване по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" за учебната 2023/ 2024 година

Във връзка с кандидатстване по национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ на МОН, модул 1 „Изкуства“ и модул 2  „Спорт“,  СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна обявява, че търси външни специалисти, които да водят групи през учебната 2023/2024 година както следва:

 • Модул 1 „Изкуства“ - съвременни танци и улични стилове – групите в категорията „съвременни танци“ могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц, греъм, диско, нестандартни форми и др., а в категорията „улични стилове“ – Hip-Hop, Break dance, New Style, Locking&Popping, Krumping и др.

Ø  група „Бални и латиноамерикански танци“-  1 (един) специалист

Ø  група „Съвременен танц“ – 1 (един) специалист

Ø  театрално изкуство - 1 (един) специалист

Ø  инструментални групи/оркестри за изпълнение на - съвременна музика – ударни музикални инструменти – 1 (един) специалист

Външните специалисти може да бъдат от институции към Министерството на образованието и науката, от институции към Министерството на културата и др. Специалността се удостоверява с необходимите документи.

 • Модул 2 „Спорт“ - вид спорт – Хандбал – 1 (един) специалист

Външншният специалист трябва да бъде „треньор“ по вида спорт и да е вписан в регистъра на треньорските кадри или в регистъра на спортно-педагогическите кадри.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2.  Документи удостоверяващи съответната квалификация.
Организация на учебния ден за 12.06 и 15.06.2023 година

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с подготовката на зали за провеждане на  НВО в края на VII и Х клас, на 12 и 15 юни 2023 г. учениците от IV-XI клас ще учат първа смяна.

Учениците от ГЦОУД IVА,Б,В, ГЦОУД IV Б,В клас ще учат втора смяна, с намалени учебни часове, които ще приключат в 16,10 часа и можете да ги вземете след това.

Учениците от ГЦОУД VА,Б,В клас ще учат втора смяна, с намалени учебни часове, които ще приключат в 16,30 часа.

Ръководстовото на СУ "Димчо Дебелянов"

На вниманието на родителите на ученици, които са записани в I, II, III, IV и VIII клас за учебната 2023/ 2024 година

Във връзка с възможността за получаване на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас на учебната 2023/ 2024 година, служебните бележки ще бъдат издавани от началото на август до средата на октомври 2023 година, като срокът за издаване след подаване на заявление е 3-дневен.

Информация за превенция от неспазване на здравноосигурителните задължения

Уважаеми родители,

Уважаеми зрелостници,

Уведомяваме Ви, че от началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет, зрелостниците трябва сами да си внасят здравните осигуровки. В линка по-долу можете да намерите необходимата информация за вноски, срокове, документи и т.н.

Линк към видеоматериал.

Промяна в седмичното разписание за дните 29.05 и 30.05.2023 г.

Уважаема родители,

Поради организация и провеждане на Национално външно оценяване в края на IV клас на 29.05.2023 г. и 30.05.2023 г., се налага промяна в седмичното разписание и организацията на учебния ден в съответните дни.

График за организацията на учебния ден

Седмично разписание

На вниманието на зрелостниците, които са допуснати до ДЗИ, в СУ „Димчо Дебелянов“

Уважаеми зрелостници,

Входът за влизане в сградата на СУ "Димчо Дебелянов" е от страната на Македонски дом, като се представя документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и служебна бележка за допускане до ДЗИ, която може да е и на електронен носител.

Препоръчително е всеки ученик да се яви във време, така че до 08:00 ч. най- късно да е заел определеното му работно място в изпитната зала.

Пожелаваме Ви максимално отлично представяне според персоналните Ви компетентности!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Промяна в организацията на учебния ден за 31.03.2023 г. можете да видите тук.

Ученици отбелязаха 175- тата годишнина от рождението на Христо Ботев

 

 

Ученици от 3 клас, с класен ръководител г-жа Тодорова и учител ГЦОУД г-н Петров, отбелязаха 175- тата годишнина от рождението на революционера и поет Христо Ботев. Представена беше презентация за живота и историческото значение на героичния подвиг на войводата и неговата чета. В началото на срещата прозвучаха стихове, посветени на Ботев.

 

Бронзови медали на Общински ученически игри па хандбал
Бронзови медали за отбора ни по хандбал (момчета V- VII клас), при първо участие в Общинските ученически игри, проведени на 03.12.2022 година.
 
Всички отбори в надпреварата играха с голям ентусиазъм, спортсменски дух и хъс за победа. Домакин на състезанието, организирано от Дирекция „Спорт“ към Община Варна, бе ОУ „Стоян Михайловски“. Именно те спечелиха и златните медали и правото да представят гр. Варна в следващия етап.
 
Логично всички отбори разчитаха на седмокласници, превъзхождащи ръстово и силово, по-малките с една и две години, дебеляновци. Въпреки това нашият отбор се представи изключително, като се пребори и достойно заслужи бронзовите медали в мача за третото място срещу тима на ОУ „Захари Стоянов“.
 
Благодарим Ви момчета за сърцатата игра! Благодарим и на ръководителите на отбора- г-жа Николаева и г-жа Андреева!
Клуб "Млад графичен дизайнер"

 

Четвърта поредна година към СУ „Димчо Дебелянов“ функционира група занимания по интереси - Клуб „Млад графичен дизайнер“ с ръководител г-жа Ангелова.

Младите дизайнери още от създаването на клуба имат свое собствено лого.

Тази учебна година с голям ентусиазъм се включиха учениците от 8 клас. Те работят с графини таблети и специализиран софтуер за изработване на  свои 3D модели за обзавеждане на жилища.

Особено старание проявяват Максим, Михаил и Йоан, които оразмеряват и проектират своите модели.

 

21 ноември - Ден на християнското семейство

Оригинална изложба, посветена на Деня на християнското семейство - 21 ноември, бе открита във фоайето на СУ" Димчо дебелянов", като целта е да се стимулира общуването в семейството.  Тя показва колко талантливи са нашите деца, възпитават се и се учат на човешките ценности и да сплотяват семействата си.

Почит към Петко Славейков
 
 
 
 
На 17.11.2022 година се отбелязаха 195 години от рождението на родоначалникът на българската възрожденска литература - Петко Славейков.
 
На 19.11.2022 година, учениците от  IX A клас с класен ръководител г-жа Гостанян отдадоха своята почит към приноса на поета, положиха цветя на бюст паметника му.
Балетен спектакъл "Лешникотрошачката"

На 16.11. 2022 година учениците от от VIII A, VIII Б , X А , X Б , XI А и XI Б клас, с ръководители г-жа Гостанян и г-жа Атанасова, посетиха балетния спектакъл „Лешникотрошачката“ от Пьотр Илич Чайковски в Театрално-музикален продуцентски център – Варна.

Учениците бяха впечатлени от сценичната и театралната игра, декорите и костюмите. 

След края на представлението всички ученици преминаха зад кулисите и се срещнаха с хореографа на спектакъла и балета.

Общински турнир по волейбол

На 12.11.2022 г. учениците от IX и X клас представиха СУ „Димчо Дебелянов” с участието си в Общински турнир по волейбол за юноши VIII - X  клас, организиран от Дирекция „Спорт” към Община Варна.

Съперници на учениците от СУ „Димчо Дебелянов”, в третата среща от груповата фаза, бяха учениците от ПГХХВТ ”Д. И. Менделеев”. Отборът успя да завоюва убедителна победа с 2:0 гейма срещу противника. Учениците се представиха на високо ниво, като надиграха технически и тактически отбора на ПГХХВТ ”Д. И. Менделеев”.

Самото събитие бе подкрепено с присъствието на съучениците и родителите на играчите. 

Посещение на хандбален мач от група по занимание по интереси "Мини хандбал"

 

На 02.11.2022 г. Учениците от групата за занимания по интереси „Мини хандбал“, техните родители и учители от СУ Димчо Дебелянов" посетиха заедно хандбален мач между отборите на България и Италия. Срещата беше първи кръг от Световната квалификация за жени и се проведе в Двореца на Културата и спорта - гр. Варна. Въпреки загубата на нашия отбор, спортното мероприятие протече с много емоции, вълнение и подобаваща атмосфера. По време на срещата малките хандбалисти обогатиха знанията си за правилата на играта, бяха впечатлени от атрактивни отигравания и подкрепяха отбора през цялото време, развявайки гордо българския трибагреник.

Посещение на постановката "Принцеса Тиквичка и принц Кратунчо"

 

На 28.10.2022 г. децата от подготвителните групи посетиха постановката „Принцеса Тиквичка и принц Кратунчо“ в ДКТ – Варна.

Малчуганите се включиха с голямо желание в интерактивно представената театрална пиеса.

Съпреживяваха неволите на принц Кратунчo и помогнаха на принцеса Тиквичка да бъде спасена. Запознаха се  с актьора Боян Стоянов и обогатиха представите си за неговата професия.

Виртуална изложба - Ден на народните будители

Денят на народните будители – 1 ноември, отбелязва делото на българските просветители и революционери - символ на възраждащия се национален дух, ден за почит на предците ни будители – книжовници, светци, мъченици, герои от славното ни минало.   

На Паисий със словата още носим гордостта

че сме българи и свята е на дедите ни пръстта

Учениците от V до IX клас на СУ „Димчо Дебелянов“  показаха преклонението си пред дейците, съхранили през вековете духовните ценности и морал на българската нация, като създадоха техни портрети под ръководството на госпожа Антоанета Падежка.

Може да се насладите на виртуалната изложба тук.

"Старият грамофон разказва – слушаме и творим"

 

Във връзка с предстоящия празник 1 ноември Ден на народните будители на 25.10.2022 г. децата от подготвителните групи се включиха в инициативата „Старият грамофон разказва – слушаме и творим“.

Представители на отдел Изкуства към Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – гр. Варна презентираха  грамофона като аудио средство.

Децата слушаха „Приключенията на мишока“, съпреживяваха емоциите на героя и дискутираха по приказката. С внимание и интерес откликнаха на предложението да изработят книгоразделители. 

 

Победа в турнир по футбол

На 24.10.2022 г. се проведе първи кръг на турнира по футбол от Общинските ученически игри за ученици VIII- X клас.

Отборът на СУ "Димчо Дебелянов", с ръководител г- жа Янева, представи достойно училището, като постигнаха победа с 4: 2 срещу СУ "Неофит Бозвели".

Още в 3- та минута след началото на срещата, Преслав отбеляза първия гол. Десет минути по- късно Даниел отбеляза втори гол за нашия отбор. През второто полувреме на мача, в 6 и 20 минута, бяха отбелязани още два гола, съответно от Ивайло и Даниел.

Благодарение на отборната игра и борбен дух, продължаваме и във втория кръг на турнира.

Пожелаваме им успех и в следващата среща, която ще се проведе на 02.11.2022 година и сме убедени, че с ОТБОР победа се постига.

Посещение на оперетен спектакъл

Учениците от от IX А и X Б клас посетиха оперетния спектакъл „Царицата на чардаша“ от Имре Калман в Театрално-музикален продуцентски център – Варна.

            По време на посещението учениците, получиха информация за създаването и историята на оперетата, сценичната и театралната игра.

Бяха впечатлени, въодушевени и с приповдигнато настроение. Бяха очаровани от оперетния жанр. След края на представлението част от учениците се срещнаха с актьорския екип и обмениха впечатления, като благодариха за възможността да се докоснат до света на оперетата.

 

Информация обедно хранене

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че на 29.09.2022 г., на седмото си заседание, Общественият съвет към СУ „Димчо Дебелянов“, отвори и  разгледа входираните  оферти по  проведена процедура за избор на фирма за ежедневна доставка на обеди в дните, в които се провеждат учебни занятия.

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД Варна, предложили икономически най – изгодната оферта и представили пълния сет с документи, спечелиха конкурса.

            Можете да се запознаете с дейността на дружеството  тук - https://ushvarna.com/

Родителите, които желаят да ползват услугата обедно хранене на ученици от първи до пети клас в ГЦОУД, трябва задължително да направят регистрация в системата „Виртуална кухня“ – vkschool.uslugi.io. Следващо влизане е само след направена и потвърдена регистрация  (от служител на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД Варна).

За допълнителна информация и въпроси – тел: 0879/ 996814

След потвърдена регистрация, можете да закупите през системата онлайн ваучери за периода 10.10.2022 г. – 21.10.2022 г. В случай, че сте пропуснали да заявите онлайн ваучери, ще имате възможност да ги закупите от служител на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД Варна, на обособеното за целта място в училището, на 06.10.2022 г. и 07.10.2022 г. от 07:30 ч. до 08: 30 ч. (входа откъм Македнски дом). През останалия период на учебната година, ваучери ще могат да се закупуват онлайн в дните от понеделник до четвъртък, включително. Тези, които са пропуснали ще имат възможност да го направят на място в училище, всеки петък от 07:30 ч. до 08:30 ч. (входа откъм Македонски дом). Заплащането на ваучерите, заявени онлайн може да се извършва по два начина: на каса на Easy Pay (Изипей) с генералния код от системата или e-Pay (Ипей) с банкова карта.

При отсъствие на Вашето дете, най – късно до 07:00 ч. (сутрин) в деня на отсъствието, трябва да напишете съобщение имейл: stol2@ushvarna.com  (само за СУ „Димчо Дебелянов“) за презаверка на купоните.

Презаверка на закупени онлайн купони за храна, ще се извършва само от служител на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД Варна.

В съобщението се посочва училището, в което учи детето, три имена, от кой клас е и период на отсъствие.

В случай че не бъде изпратено съобщение в посочения срок, закупеният купон за деня изгаря.

След презаверка, купони може да се купуват и онлайн.

График- допълнителна поправителна сесия за учебната 2021/ 2022 г.

График за изпит на ученици в дневна форма на обучение, получили годишна оценка Слаб (2) по учебен предмет МАТЕМАТИКА, изучаван в задължителните учебни часове от раздел А на училищен учебен план за VI клас, допълнителна поправителна сесия- октомври, учебна 2021/ 2022 година. 

Световен ден на ходенето - 08.10.2022 г.

Българската асоциация "Спорт за всички", съвместно с Община Варна, организират за 30-ти пореден път СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОДЕНЕТО 2022 - национална спортна проява в цялата страна. Тя има за цел да популяризира здравословния начин на живот чрез практикуване на най-лесно достъпната и естествена физическа активност - ходенето.

В град Варна Световния ден на ходенето ще се проведе на 08.10.2022 г. в местност Аладжа манастир. Сборен пункт е последната спирка в ж.к. Виница на автобусна линия № 31 в 10.00 ч. на 08.10.2022 г. Организиран е пешеходен поход до Ковшак чешма. След активното ходене на участниците на място се организира пикник за отдих и теглене на томбола с награди.

Необходимо е удобно облекло и обувки за похода. Носете постелки и храна, при условие, че ще оставате за пикника. 

Инициатива "Заедно сме успешни"

Уважаеми родители,

Ръководството на СУ "Димчо Дебелянов"- гр. Варна, и Общественият съвет към него изказват благодарност на всички включили се в инициативата "Заедно сме успешни" за подпомагане с парични средства на пострадалите от пороите села в района на гр. Карлово. Дарените от всички нас средства, в размер на 5134,51 лв., на 19.09.2022 г. са преведени по дарителската сметка на Община Карлово, като от тях са приспаднати банковите такси. Дадохме пример как в един труден момент можем да бъдем единни и подкрепящи се. 
Платежните нареждания може да видите тук.
 
Участие в конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“, РИОСВ – Велико Търново

 

В рамките на своята инициатива „Природата в моите очи“, РИОСВ – Велико Търново  обяви конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“ . Участниците бяха от Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, Свищов, Павликени, Варна, Севлиево, Дулово, Несебър и София. 

            Учениците  Георги Попов, Златко Попов и Даниел Ралев  от 5А клас на СУ „Димчо Дебелянов“ участваха в конкурса с eлектронни постери на тема „Вековни дървета“. Те получиха грамоти за „успешно участие в конкурса „Биологично разнообразие и защитени територии“, възрастова група V-VII клас.

            Грамота за „мотивация, подкрепа, съдействие и професионална подготовка на ученици за участие в конкурс на тема  „Биологично разнообразие и защитени територии“  получи и госпожа Тонка Димова. 

Програма 15.09.2022 г.

Организацията за 15.09.2022 г.- тържествено откриване на новата учебна 2022/ 2023 година, може да видите тук.

Класиран ученик VIII клас

Списък на приетите ученици за VIII клас след трети етап на класиране и обявяване на свободно място след изтеглени документи

в профил "Предприемачески" за учебната 2022/ 2023 година:

1. Вх. № УД-15-9287/ 08.09.2022 г. - бал: 285,75 т.

Напомняме Ви, че срокът за записване е: 09.09.2021 г.- от 9:00 ч.- 14:00 часа.

График дейности за класиране на ученик в профил "Предприемачески" в VIII клас след изтеглени документи

Организация по попълване на незаето място след изтеглени документи в профил „Предприемачески“, както следва:

1.        Срок за подаване на документи (заявление по образец на училището и Свидетелство за завършено основно образование – оригинал) за участие в класирането: на  08.09.2022 г., в канцеларията на СУ „Димчо Дебелянов“- от 09:00 ч. до 16:00 часа.

2.        Срок за обявяване на приетия ученик: 08.09.2022 г.- до 17:30 часа.

3.        Срок за записване на приетия ученик: 09.09.2022 г.- от 9:00 ч.- 14:00 часа.

4.        Начин на класиране на учениците:

 

  5.1.       за профил „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ с интензивно изучаване на чужд език – АЕ- брой точки, получени от утроената оценка по български език и литература от писмения изпит чрез тест, оценката по математика от писмен изпит чрез тест и оценките по информационни технологии и география и икономика от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план, превърнати в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. При равен бал се взимат в последователен ред оценките по реда на тяхното вписване по учебен план в свидетелството за основно образование.

 

Поправителен изпит

График за провеждане на поправителен изпит на ученици в дневна форма на обучение.

Информация за прием след трето класиране, VIII клас

Списък на приетите ученици след трети етап на класиране за VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" за учебната 2022/ 2023 година:

1. Вх. № УД-15-9117/ 29.08.2022 г. - бал: 356,25 т.
2. Вх. № УД-15-8652/ 08.08.2022 г. - бал: 339,75 т.

Напомняме Ви, че срокът за записване е: 02.09.2021 г.- от 9:00 ч.- 17:30 часа.

Класирани ученици VIII клас

Информация за класирани ученици в VIII клас след трети етап в СУ "Димчо Дебелянов" - Варна, можете да видите тук.

Учебници за учебната 2022/ 2023 година

Списък на учебниците за учебната 2022/ 2023 година.

Учебниците и учебните комплекти за деца от подготвителните групи и за ученици от I до VII клас се предоставят безвъзмездно от училището. Учебниците за учениците от VIII до XII клас се закупуват от родителите на учениците.

Записани ученици след второ класиране - VIII клас

Списък на записаните ученици в VIII клас СУ "Димчо Дебелянов" - Варна, за учебната 2022/2023 година след края на второ класиране можете да видите тук.

Виртуална изложба на ателие "Цветен свят"

Учениците от групата по интереси, Ателие „Цветен свят“ на СУ „Димчо Дебелянов“ работиха и твориха с огромно желание през учебната година.  Те нарисуваха с цветно настроение и вдъхновение много картини.

 Виртуалната изложба може да разгледате тук, а посетителите ще разгледат колекция от рисунки, живописни пейзажи, натюрморти и графики, сътворени от малките художници под ръководството на г-жа Падежка.

 Поздравления!

Съобщение - кандидатстване след завършен VII клас

Уважаеми родители,

За да улесним кандидатстването в профилирани и професионални гимназии след завършен VII клас, последвайте инструкцията, качена в сайта на РУО-Варна, която може да видите и тук. 

Съобщение

График за изпит на ученици в дневна форма на обучение по География и икономика, поправителна сесия - юли 2022 г., може да видите тук.

Третия национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“


Ученици от СУ "Димчо Дебелянов" - Варна, участваха в Третия национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, който се проведе на 25.06.2022 г. в град Русе.

Сиана, Симона, Кадер и Фулин от IX клас представиха своите разработки и изследователска дейност в направления свързани с индустрия, проблеми и туризъм по Българското Черноморие.

Училището и екипът получиха грамоти, а нашите ученици завоюваха специална награда за екипна и изследователска дейност, която се присъжда единствено на отличилите се като първенци в своята категория.

 

Състезание-викторина "Ваканция здравей! Да играем безопасно!"

 Отборът на 5а клас от СУ „Димчо Дебелянов“ - гр. Варна, достойно защити името на училището във финалния етап на състезанието-викторина „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“, което се проведе на 10.06.2022 г. в Морско казино, гр. Варна. Организатори на събитието са Дирекция „Превенции“, Общинската комисия за борба срещу противообществените  прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) и Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) – Варна. Учениците демонстрираха своите знания за безопасно ползване на интернет, правилата за движение по пътищата, правилата за опазване на личните данни, за сигнализиране при опасности, за познаване на институциите, където биха могли да търсят помощ. Всички участници в мероприятието получиха награди, осигурени от Община Варна.

На всички петокласници желаем слънчеви, безопасни и незабравими ваканционни дни!

 

Дейности по НП "Участвай и променяй - родителят активен партньор в училищния живот“

 На 28.05.2022 г. учениците от 5а клас, заедно със своите родители и класния ръководител Т. Богоева, участваха в родителска среща на открито в Университетска ботаническа градина – Екопарк, гр. Варна. Същата е в изпълнение на дейностите по НП „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“. В съответствие с темата на събитието „Най-хубаво е заедно“ деца и родители с радост разговаряха помежду си, споделиха мисли за дистанционното обучение, направиха предложения за това, как да работим заедно в посока на здравословна среда, добри и ефективни начини на общуване в училище и у дома, активно се включиха в спортните игри – футбол, волейбол, народна топка, федербал. Учениците демонстрираха умение да се ориентират в природата с компас. Всички бяха щастливи, че са успели да се отдалечат от електронните и  дигиталните устройства, да се насладят на красотата на парка, да влязат в пълноценна комуникация едни с други. Върнаха се в града удовлетворени от споделеното време, интереси и внимание.

Национален фолклорен конкурс "Широка лъка пее, свири и танцува"

 

 

На 11 и 12 юни 2022 година се проведе Национален фолклорен конкурс "Широка лъка пее, свири и танцува", организиран от Национално училище за фолклорни изкуства "Широка лъка".

 

С участието си в първия ден от конкурса, Алекс от VII клас завоюва сребърен медал с изпълнението си на гайда в трета възрастова група, категория "Индивидуални изпълнители".

Проектни и творчески дейности

С цел формирането на комплекс от умения за действие в различни практически ситуации, за наблюдение, повишаване на уменията за екипна работа, както и в съответствие с очакваните резултати по предмети на ниво учебна програма и овладяване на ключови компетентности, в периода 23.05.2022 г . - 31.05.2022 г. в СУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна, бяха реализирани проектни и творчески дейности с учениците от I- III клас.

 Богатството от мероприятия в и извън училище даде възможност за изместване на фокуса от традиционното обучение към вдъхновението на "учене чрез правене" и породи незабравими емоции у малките ученици.

Видео със снимков материал от изявата на учениците от втори клас на СУ "Димчо Дебелянов" - Варна, по проектни и творчески дейности можете да видите тук.

Проектни и творчески дейности "Промени в природата през пролетта"

             „Промени в природата през пролетта“ е темата на проектната и творческа дейност, която се проведе с учениците от IА и IБ клас в края на учебната година. Реализирането й спомогна първокласниците да онагледят наученото в класната стая и да обогатят впечатленията си за заобикалящата ги среда, чрез посещение на Морската градина, зоологическата градина, аквариума и НАОП «Николай Коперник».

Учебните занятия сред природата провокираха активността на малките ученици да проявяват критично мислене, да генерират идеи и сами да достигат до изводи. Затвърдяването на знанията стана чрез игрови методи, което създаде емоционална атмосфера и желание за нови знания, любознателност, себеизява, и увероеност.

В заключителната част на проекта беше провокирано творческото мислене и въображение на малчуганите, в резултат на което изработиха макети на пролетна гора, зоологическа градина и морско дъно по впечатленията, които са придобили.

Съобщение

Списък на класираните деца в първи клас за учебната 2022/2023 година.

Информация за записването може да видите тук.

Посещение на НИМХ към БАН, филиал Варна

На 14.05.2022 г. учениците от групата по интереси „Географска работилница“ посетиха Националния институт по метеорология и хидрология - БАН  филиал Варна.

Срещата с дежурните синоптици им помогна да се запознаят обстойно с професията на метеоролога. Научиха какви знания и умения са нужни, за да се упражнява тази професия, и къде се извършва обучението за нея. На площадката за наблюдение петокласниците видяха уредите, с които се събира необходимата информацията – различни термометри, дъждомери, ветропоказатели и др., научиха кога и как се регистрират данните и къде се изпращат. В лабораторията по метеорология на практика разбраха как се обработва оперативната метеорологична информация, как се изработва синоптичната прогноза и на кого служи тя. 

Конкурс "Зависим или независим - какъв е твоят избор?"

СУ "Димчо Дебелянов", следвайки училищната Политика за превенция на здравето на учениците, е активен участник в „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от V–VII клас“ на дирекция "Превенции, Общена Варна и Общинския съвет по наркотични вещества от нейното създаване. Програмата дава на учениците знания за ПАВ, за правене на информиран избор, подпомага ги в процеса на израстване и формиране на идентичността им. Чрез нея в тях успешно се изграждат социални и личностни умения, формират се нагласите им за живот, свободен от зависимости.

      За втора година, по повод 31 май - Световен ден без тютюн, училището участва в конкурс за рисунка, организиран от дирекция „Превенции“, Община Варна, на тема: „Зависим или независим - Какъв е твоят избор?“. Поздравления за всички участници, които под ръководството на госпожа Падежка, дадоха интересен прочит и ярък творчески израз на получените от тях знания по програмата.

      Класирани на призови места творци от СУ „Димчо Дебелянов“ в трите възрастови групи са:

Крис VI клас - Първо място -  „Предопределеният край“ 

Георги V клас - Второ място - „Мисли за бъдещето си!"

Поощрителни награди:

Ребека V клас - „Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът“

Ралица VII клас - „Падение“

Изпращане на 12 клас

С много емоции на 12 май 2022 г. абитуриентите на СУ "Димчо Дебелянов" - Варна чуха за последен път училищният звънец. 

На емоционално и много съдържателно тържество те бяха изпратени от своя класен ръководител, учители, близки и приятели, които им пожелаха много успехи в професионален и личен план и сбъднати мечти!

На добър час, скъпи абитуриенти!

Успехите на един млад математик

 

В навечерието на празника на просветата и знанието с радост споделяме успехите на един млад математик. Първокласникът Николай извоюва серия от медали, които свидетелстват за стотици решени задачи и много часове над сборниците. Ученикът, обаче не съжалява, а е амбициран да спечели още много отличия.

 • Математическо състезание "Иван Салабашев" СМБ – декември 2021 г. - ЗЛАТЕН МЕДАЛ!
 • ЕВРОПЕЙСКО състазение "Математика без граници" (участници от 14 държави и 4000 деца във възрастова група) – март 2022 г. - СРЕБЪРЕН МЕДАЛ!
 • Easy math ПРОЛЕТ! Ела, реши и победи – април 2022 г. - СРЕБЪРЕН МЕДАЛ! Easy math
 • ЕСЕН! Ела, реши и победи – октомври 2021 г. - БРОНЗОВ МЕДАЛ!
 • Easy math ЕСЕН! Ела, реши и победи – октомври 2021 г. - БРОНЗОВ МЕДАЛ!

Искрено му пожелаваме да реализира своите планове!